Chráníme Vaše osobní údaje

Tímto vyhodnocujeme rizika spojená se zpracováním osobních údajů, přijímáme opatření k minimalizaci těchto rizik a seznamujeme dotčené osoby o zásadách zpracování osobních údajů dle nařízení GDPR.

ANO     Máme osobní údaje* zaměstnanců, dodavatelů a/nebo zákazníků (*jméno, příjmení, adresa, e-mail, telefon a další nezbytné osobní údaje)

ANO     Máme pouze osobní údaje potřebné pro podnikání

ANO     Nepotřebné osobní údaje neshromažďujeme, pokud zákon nenařizuje uchování údajů, tak je mažeme

 

ANO     Nositele osobních údajů seznamujeme, že zpracováváme jejich osobní údaje a můžou u nás žádat o vysvětlení, o opravu, výmaz údajů či podat námitku proti jejich zpracování, nespokojení se můžou obrátit na dozorový orgán Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz, rubrika Poradna/Jak postupovat).

 

ANO     Nemáme citlivé údaje ani nevedeme zdravotní záznamy (kromě posudků o zdravotním stavu a práceschopnosti zaměstnanců).

 

ANO     Předáváme osobní údaje pouze zaměstnancům a dodavatelům zavázaným mlčenlivostí

ANO     Máme osobní údaje v počítači a v telefonu chráněné heslem

ANO     Máme osobní údaje v zamčené místnosti

ANO     Máme důležité dokumenty s osobními údaji v normální uzamykatelné skříni (pracovní smlouvy apod.)

 

ANO     Máme osobní údaje pouze pro svoje podnikání (plnění smluv, objednávek apod.)

ANO     Máme osobní údaje pro plnění zákonných povinností (vedení účetnictví, mezd apod.)

ANO     Máme osobní údaje pro ochranu svých zájmů (správa pohledávek, soudní/správní/jiné řízení apod.)

 

ANO     Nikomu neoprávněnému nezpřístupňujeme osobní údaje

ANO     Nikomu neposíláme nevyžádanou poštu

 

ANO     Zaměstnanci ví, že musí chránit osobní údaje a jsou vázáni mlčenlivostí

ANO     Zaměstnanci ví, že osobní údaje nesmí zpřístupňovat neoprávněným osobám

 

ANO     Dodavatelé ví, že musí chránit osobní údaje a jsou vázáni mlčenlivostí

ANO     Dodavatelé ví, že osobní údaje nesmí zpřístupňovat neoprávněným osobám

 

Odpovědi ANO znamenají, že principálně vše děláme v souladu s nařízením GDPR. Pokud ne, učiníme vždy opatření potřebná k odpovědi ANO, pak máme opět vše v pořádku.

 

Název firmy:    JK-KOVO Sobotka s.r.o.
IČ: 275 20 692
Datum: 25.5.2018